19.11.14

Ο Έλληνας φοιτήτης

 Στο αμφιθέατρο ενός αμερικανικού πανεπιστημίου, κάνει διάλεξη ένας φιλόλογος σε ακροατήριο φοιτητών, και...
μεταξύ άλλων λέει τα εξής: "Σε πολλές γλώσσες, δύο αρνήσεις μας κάνουν μια κατάφαση. Σε άλλες γλώσσες, δύο αρνήσεις δίνουν άρνηση. Δεν υπάρχει όμως σε καμιά, μα καμιά γλώσσα, η περίπτωση που δύο καταφάσεις να δίνουν άρνηση." Οπότε ακούγεται από το ακροατήριο η φωνή του Έλληνα φοιτητή: -"Ναι, καλά"

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου